ABOUT KOAN 更多

南泉斩猫"公案由来,南泉禅师因东西堂争猫儿,泉乃提起云:「大众道得即救,道不得即斩却也!」众无对,泉遂斩之。晚,赵州外归,泉举似州

南泉寺遗址
南泉山
VIDEO
南泉 一座禅宗古道场的重建